Digitale meters
Wat staat er te gebeuren?
Sinds juli 2019 plaatsen we enkel nog digitale meters voor elektriciteit en gas. Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt vanaf dan automatisch een digitale meter. Bij eigenaars van zonnepanelen en gezinnen met een budgetmeter vervangen we de meters in de komende jaren gratis.Op langere termijn krijgen alle gezinnen en kleinere bedrijven zo’n digitale meters. Meer informatie over digitale meters vind je ook op www.digitalemeter.be, een website van de Vlaamse overheid.
We sturen je op voorhand een brief om een afspraak te maken voor het langskomen voor zo’n vervanging. We vervangen maximaal zowel je elektriciteits- als aardgasmeter tegelijk. Bij wie bijvoorbeeld een nieuwe aardgasmeter heeft aangevraagd, vervangen we dus telkens ook gratis de elektriciteitsmeter. Dat is nodig omdat beide meters van elkaar communiceren, en om te voorkomen dat we later nog een tweede keer bij je moeten langskomen om de tweede meter te vervangen.

Wat houden de werken in?
Brabamij Infra is één van de aannemersbedrijven van Fluvius die in uw regio deze werken zullen komen uitvoeren. Zij sturen u deze brief met de uitnodiging tot het maken van een afspraak. Dit kan zowel via het online agenda, als telefonisch. Gelieve binnen de 7 kalenderdagen op deze brief te reageren, om de dienstregeling vlot te laten verlopen.
De vervanging van deze meter(s) is gratis.
Bij de installatie ontvang je een handleiding met praktische info over je nieuwe digitale meter(s) of digitale budgetmeter(s). Meer info staat ook op www.fluvius.be/digitalemeter, www.fluvius.be/digitalebudgetmeter of op digitalemeter.be
De veranderingen in het distributienet vragen soms om een aanpassing aan de installatie.
Via dergelijke werken kan Fluvius de bevoorrading naar de klant zo optimaal mogelijk houden.

Met andere vragen of voor bijkomende informatie kunt u terecht op het nummer van Fluvius : 078 35 35 34. (alle dagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur).

Hoe kunt u ons herkennen?

Op de voertuigen van onze techniekers kunt u het Brabamij logo terugvinden.
Onze medewerkers bezitten bovendien een identificatiebadge van Fluvius.